Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

608 162 809

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

607 832 624

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

602 392 505

nadeje@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

Pravidla užívání chaty Mercedes

 1. Během pobytu dodržovat bezpečnostní pravidla pro topení v kamnech a pro používání el. spotřebičů.
 2. Přímotopy v podkroví zapínejte, jen pokud jste v chatě. Nezakrývejte je, NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
 3. Oheň je možné rozdělávat pouze na ohništi na louce a dřevem doneseným z lesa NE ze dřevníku.
 4. Své odpadky pečlivě třiďte. Papír, plasty a sklo odnést zpět do města a vytřídit do příslušných kontejnerů (např. u viaduktu).
 5. Každé ráno pečlivě vyvětrejte celé podkroví
 6. Na chatě je přísný zákaz kouření a konzumace JAKÉHOKOLIV alkoholu!!!
 7. Při ukončení pobytu zamést a vytřít přízemí, uklidit všechny obytné části chaty, umýt a uklidit nádobí.
 8. Nanosit novou zásobu dřeva a třísek na zátop.
 9. Při odchodu nezavírat dveře od WC (přímotop vytápí také kuchyň, aby nezamrzla voda).
 10. Zavřít a zajistit všechny okenice.
 11. Dbát na zhasnutí všech světel.
 12. Po uzamčení chaty odevzdat klíč správci chaty nebo pověřené osobě.
 13. Oznámit případné nedostatky a závady.
 14. Za splnění všech bodů zodpovídají rádcové a vůdcové oddílů.