Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

608 162 809

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

607 832 624

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

602 392 505

nadeje@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

Aktivní roveři

Aktivní roveři

Středisková rada už před několika lety zavedla pojem „aktivní rover“. Označuje jím lidi v roverském (a starším) věku, kteří se pravidelně podílí na dění v našem středisku a jeho oddílech. Aby mohl být rover brán jako aktivní, je třeba splnit dvě podmínky:

  • být registovaným členem střediska
  • během skautského roku se zúčastnit alespoň 10 akcí (přičemž u delších akcí je každý započatý týden počítán jako jedna akce)

Z logiky této definice vyplývá, že aktivními rovery jsou automaticky všichni členové pracovních týmů jednotlivých oddílů a členové střediskové rady.

Aktivní roveři 2015/2016

Kromě členů současný oddílových rad a SR považujeme pro letošní skautský rok za aktivní tyto rovery:

  • Bizi, Pepína a Pudila + lidi, kteří byli ještě loni členy oddílových rad, ale rozhodli se z nich odejít: Marťu, Duffyho a Honzu Hubáčka

Proč být aktivním roverem?

Samozřejmě hlavním přínosem pro aktivního rovera je jeho sounáležitost s komunitou našeho střediska. Středisko ale nabízí aktivním roverům i několik praktických výhod:

  • možnost bezplatného zapůjčení střediskového materiálu i pro soukromé účely
  • možnost požádat o proplacení nákladů na účast na některém ze vzdělávacích kurzů
  • možnost participovat na penězích vyčleněných střediskem na odměňování činovníků (tzv. medvědech)

Věřím, že v tomto skautském roce se aktivních roverů objeví ještě více. Pro fungování střediska jsou to totiž nesmírně důležití lidé…

autor: admin přidáno: 25. 10. 2015 10:41